گروه صنعتی بانو ممتاز

خط مشی تعالی
گروه صنعتی بانو ممتاز به عنوان بخشی از زنجیره تأمین بهداشت و سلامت جهانی با هدف بهبود شرایط زندگی و خلق ارزش برای کلیه ذی‌نفعان، به پشتوانه دانش فنی و برندهای معتبر خود در صنعت شوینده فعالیت می‌نماید.
این شرکت حرکت در مسیر تعالی سازمانی به منظور دستیابی به رضایت متوازن تمامی ذی‌نفعان را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده و با استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهای مورد نیاز  خط مشی خود را بدین شرح اعلام می نماید:
1.    ارتقاء رضایت ذی‌نفعان از طریق ایجاد حداکثر ارزش برای ایشان؛
2.    توسعه سرمایه‌های انسانی شرکت از طریق ارتقاء دانش، مهارت، توانمندی‌ها، ارتباطات و بسترهای مشارکت ایشان؛
3.    افزایش سودآوری با نگاه ویژه به مقوله صادرات؛
4.    برآورده سازی انتظارات حال و آتی کیفی مشتریان از محصولات؛
5.    مدیریت موثر کیفیت با استفاده از توسعه، پیاده سازی و نگه¬داشت یک سیستم مدیریت فرآیند محور در کلاس جهانی ؛
6.    ارتقا کیفیت محصولات با توسعه دانش، ایحاد مشارکت با برندهای خارجی و بهره گیری از فناوری روز دنیا
7.    تعهد به بهبود مستمر و ارتقا بهره وری ؛
8.    ارتقای اثرات مطلوب(فرصت ها) و پیشگیری یا کاهش از اثرات نامطلوب(ریسک ها) جهت تضمین نتایج مورد انتظار در سیستم مدیریت سازمان؛
9.    توسعه تعالی سازمانی با هدف نوآوری و پایداری

اصول ارزشی
گروه صنعتی بانو ممتاز  با تولید و عرضه کالاهای با کیفیت، تلاش می‌کند ارزش‌های ذاتی محصولاتش را به مصرف کنندگان ارائه نماید تا کیفیت زندگی آنها ارتقاء یابد، این مقصود باعث شده است تا مصرف‌کنندگان، ما را در بازاریابی و فروش محصولات به رهبری برسانند.
مهمترین این ارزش ها عبارتند از:
» پرورش تقاضای پنهان:
با انجام تحقیقات بازار و مطالعه رفتار مصرف‌کنندگان توانسته‌ایم با شناسایی دقیق خواسته‌های مردم، بازارهای موجود را به کمک ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی برای عرضه بیشتر محصولات خود رشد دهیم و با خلق محصولات جدید بازارهای جدیدی را ایجاد نمائیم. 
» توزیع صحیح و به موقع:
بخش بندی افراد جامعه از نظر مؤلفه های جمعیت شناسی و روانشناختی و برقرار ساختن یافته های مربوط به آن با گردآوردی و تدوین جغرافیای شهری و وضعیت خرده فروشی از جمله دیگر ارزش های گروه صنعتی بانوممتاز است که با ایجاد سامانه توزیع دقیق، دستیابی متقاضیان اصلی هر یک از کالاها را به آسانی میسر می سازد.
» اعتماد مردم:
محصولات عرضه‌شده توانسته‌اند از پایگاه قابل اعتمادی در اذهان عموم مردم برخوردار باشند.


مدیریت کیفیت
گروه صنعتی بانو ممتاز، کیفیت را معادل رضایتمندی مصرف‌کننده تعریف می‌کند و آن‌را کلید موفقیت خود می‌داند. برای دستیابی به رضایت مصرف‌کننده از دو ابزار مهم بهره برده و این دو را نقطه قوت و اتکاء خود می داند:
1.    مدیریت کیفیت
2.    مدیریت زنجیره ارزش
مدیریت کیفیت
شرکت دائماً همکاران خود را مورد آموزش قرار می‌دهد و در صورت نیاز برای افراد مرتبط با کارایی و عملکرد این مجموعه که در خارج از شرکت فعالیت می‌نمایند نیز آموزش‌های لازم را برقرار می‌سازد. این مجموعه روش‌های خود را به طور دائم بازبینی و اصلاح می‌نماید تا سطح دستیابی به رضایت مصرف‌کنندگان ارتقا یابد. 
مدیریت زنجیره ارزش
گروه صنعتی بانو ممتاز تلاش می‌نماید تا فرایند شراکت را ما بین خود و عرضه‌کنندگان مواد اولیه و فروشندگان کالای نهایی برقرار سازد و از طریق این فرایند، ارتباط اجزاء زنجیره تامین، تولید و عرضه را به صورت ارتباط یک تیم کاری درآورده تا به تامین رضایت مصرف کننده و جامعه به عنوان هدف مشترک این سیستم منجر گردد. اثربخشی دو ابزار فوق در شنیدن صدای مصرف کنندگان و به کار بستن نظرات آنها از طریق افراد متخصص و مجرب خدمات پس از فروش قابل ردیابی، ارتقا و توسعه است.


خط مشی تعالی
گروه صنعتی بانو ممتاز به عنوان بخشی از زنجیره تأمین بهداشت و سلامت جهانی با هدف بهبود شرایط زندگی و خلق ارزش برای کلیه ذی‌نفعان، به پشتوانه دانش فنی و برندهای معتبر خود در صنعت شوینده فعالیت می‌نماید.
این شرکت حرکت در مسیر تعالی سازمانی به منظور دستیابی به رضایت متوازن تمامی ذی‌نفعان را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده و با استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهای مورد نیاز  خط مشی خود را بدین شرح اعلام می نماید:
1.    ارتقاء رضایت ذی‌نفعان از طریق ایجاد حداکثر ارزش برای ایشان؛
2.    توسعه سرمایه‌های انسانی شرکت از طریق ارتقاء دانش، مهارت، توانمندی‌ها، ارتباطات و بسترهای مشارکت ایشان؛
3.    افزایش سودآوری با نگاه ویژه به مقوله صادرات؛
4.    برآورده سازی انتظارات حال و آتی کیفی مشتریان از محصولات؛
5.    مدیریت موثر کیفیت با استفاده از توسعه، پیاده سازی و نگه¬داشت یک سیستم مدیریت فرآیند محور در کلاس جهانی ؛
6.    ارتقا کیفیت محصولات با توسعه دانش، ایحاد مشارکت با برندهای خارجی و بهره گیری از فناوری روز دنیا
7.    تعهد به بهبود مستمر و ارتقا بهره وری ؛
8.    ارتقای اثرات مطلوب(فرصت ها) و پیشگیری یا کاهش از اثرات نامطلوب(ریسک ها) جهت تضمین نتایج مورد انتظار در سیستم مدیریت سازمان؛
9.    توسعه تعالی سازمانی با هدف نوآوری و پایداری

اصول ارزشی
گروه صنعتی بانو ممتاز  با تولید و عرضه کالاهای با کیفیت، تلاش می‌کند ارزش‌های ذاتی محصولاتش را به مصرف کنندگان ارائه نماید تا کیفیت زندگی آنها ارتقاء یابد، این مقصود باعث شده است تا مصرف‌کنندگان، ما را در بازاریابی و فروش محصولات به رهبری برسانند.
مهمترین این ارزش ها عبارتند از:
» پرورش تقاضای پنهان:
با انجام تحقیقات بازار و مطالعه رفتار مصرف‌کنندگان توانسته‌ایم با شناسایی دقیق خواسته‌های مردم، بازارهای موجود را به کمک ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی برای عرضه بیشتر محصولات خود رشد دهیم و با خلق محصولات جدید بازارهای جدیدی را ایجاد نمائیم. 
» توزیع صحیح و به موقع:
بخش بندی افراد جامعه از نظر مؤلفه های جمعیت شناسی و روانشناختی و برقرار ساختن یافته های مربوط به آن با گردآوردی و تدوین جغرافیای شهری و وضعیت خرده فروشی از جمله دیگر ارزش های گروه صنعتی بانوممتاز است که با ایجاد سامانه توزیع دقیق، دستیابی متقاضیان اصلی هر یک از کالاها را به آسانی میسر می سازد.
» اعتماد مردم:
محصولات عرضه‌شده توانسته‌اند از پایگاه قابل اعتمادی در اذهان عموم مردم برخوردار باشند.


مدیریت کیفیت
گروه صنعتی بانو ممتاز، کیفیت را معادل رضایتمندی مصرف‌کننده تعریف می‌کند و آن‌را کلید موفقیت خود می‌داند. برای دستیابی به رضایت مصرف‌کننده از دو ابزار مهم بهره برده و این دو را نقطه قوت و اتکاء خود می داند:
1.    مدیریت کیفیت
2.    مدیریت زنجیره ارزش
مدیریت کیفیت
شرکت دائماً همکاران خود را مورد آموزش قرار می‌دهد و در صورت نیاز برای افراد مرتبط با کارایی و عملکرد این مجموعه که در خارج از شرکت فعالیت می‌نمایند نیز آموزش‌های لازم را برقرار می‌سازد. این مجموعه روش‌های خود را به طور دائم بازبینی و اصلاح می‌نماید تا سطح دستیابی به رضایت مصرف‌کنندگان ارتقا یابد. 
مدیریت زنجیره ارزش
گروه صنعتی بانو ممتاز تلاش می‌نماید تا فرایند شراکت را ما بین خود و عرضه‌کنندگان مواد اولیه و فروشندگان کالای نهایی برقرار سازد و از طریق این فرایند، ارتباط اجزاء زنجیره تامین، تولید و عرضه را به صورت ارتباط یک تیم کاری درآورده تا به تامین رضایت مصرف کننده و جامعه به عنوان هدف مشترک این سیستم منجر گردد. اثربخشی دو ابزار فوق در شنیدن صدای مصرف کنندگان و به کار بستن نظرات آنها از طریق افراد متخصص و مجرب خدمات پس از فروش قابل ردیابی، ارتقا و توسعه است.